ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

แผนกสินไหมทดแทนทั่วไป

  • claim@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 ต่อ 300, 312 จ. – ศ. 8.30 – 17.00 น.
  • 08 1373 5260, 08 1373 5270 นอกเวลาและวันหยุด