ขั้นตอนสำหรับรถยนต์ทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 2+ ประเภท 3+​

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - รถประกันภัย

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - รถคู่กรณี

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

แผนกสินไหมทดแทนรถยนต์

  • motorclaim@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 ต่อ 605 จ. – ศ. 8.30 – 17.00 น.
  • 0 2032 3540 นอกเวลาและวันหยุด
  • 0 2276 1325