บมจ. จรัญประกันภัย รับสมัครผู้ที่มีความรู่้ ความสามารถ มาร่วมงานและเจริญเติบโตไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์ (1 ตำแหน่ง) >>
คุณสมบัติ
  • 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 2. มีบุคคล / หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • 4. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ (1 ตำแหน่ง) >>

คุณสมบัติ

  • 1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 2. สามารถเขียนภาษา SQL ได้
  • 3. สามารถใช้ Crystal Report ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • 4. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  •  
สำนักงานใหญ่ (กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ) >>