คุ้มครองสรรพภัยไว้อย่างเหมาะสมตามที่ท่านเลือกซื้อ เพื่อความอุ่นใจพร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจ​

 • - อาคาร
 • - สต็อกสินค้าในอาคาร
 • - เฟอร์นิเจอร์ในอาคาร
 • - อุปกรณ์สำนักงานในอาคาร
คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนี้
 • - ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
 • - ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • - ภัยเนื่องจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ
 • - ภัยเนื่องจากอากาศยาน
 • - ประกันภัยโจรกรรม
 • - ประกันภัยกระจก
 • - ประกันภัยสำหรับเงิน
 • - ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • - สิ่งปลูกสร้างต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังก่ออิฐถือปูน)
 • - จำนวนเงินที่เอาประกันภัยต่อฉบับและต่อสถานที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท (ตามมูลค่าที่แท้จริงรวมสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และสต็อกสินค้า)
 • - ยกเว้นทรัพย์สินในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • misc@charaninsurance.co.th
 • 0 2276 1024 ต่อ 410, 417
 • 0 2693 0368