คุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์

เบี้ยประกันภัย
(รถโดยสารส่วนบุคคล)
- รถเก๋ง     645.21 บาท
- รถกระบะ  967.28 บาท

ค่ารักษาพยาบาล
จากการบาดเจ็บ
(จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน)

80,000 บาท / คน

ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพอย่างถาวร

500,000 บาท / คน

ค่าสินไหมทดแทน
กรณีสูญเสียอวัยวะ
(สูงสุดไม่เกิน)

500,000 บาท / คน

พร้อมค่าชดเชยรายวัน 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยยานยนต์

  • motor@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 ต่อ 602, 612, 613
  • 0 2276 1328 (สายตรง)
  • 08 1373 5259
  • 0 2276 1325