คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั่วโลก ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย​

เบี้ยประกันภัย
( อายุ 16 - 60 ปี )
เริ่มต้น 115 บาท

วงเงินคุ้มครอง
-

สูงสุด 3,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ
( แผน 2 - 4 )

สูงสุด 100,000 บาท

คุ้มครองการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้าย
คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ขึ้นอยู่กับชั้นอาชีพ แผน และทุนประกันภัย

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • misc@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 ต่อ 410, 417
  • 0 2693 0368