คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั่วโลก ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย​

เบี้ยประกันภัย
( อายุ 16 - 60 ปี )
เริ่มต้น 115 บาท

วงเงินคุ้มครอง
-

สูงสุด 3,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ
( แผน 2 - 4 )

สูงสุด 100,000 บาท

คุ้มครองการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้าย
คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ขึ้นอยู่กับชั้นอาชีพ แผน และทุนประกันภัย

ความคุ้มครองและแผน >>
1. ชั้นอาชีพ
 • - 1 : อาชีพที่โดยปกติส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน เช่น พนักงานประจำสำนักงาน ทนายความ ผู้จัดการ เสมียน ครู แพทย์
 • - 2 : อาชีพที่ต้องเดินทางออกไปติดต่องานนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ และทักษะบ้าง เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทาง คนขับรถ ช่างไม้ วิศวกร
 • - 3 : อาชีพช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก หรือคนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ เช่น คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง
 • - 4 : อาชีพที่ไม่สามารถกำหนดในกลุ่มอาชีพชั้น 1-3 ได้ เช่น คนงานในเหมือง ชาวประมง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน
 • -
2. ความคุ้มครอง
 • - อบ. 1 : คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • - อบ. 2 : คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
 • -
3. แผน
 • - แผน 1 : อบ. 1    ไม่มีค่ารักษา
 • - แผน 2 : อบ. 1 พร้อมค่ารักษา ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
 • - แผน 3 : อบ. 1 พร้อมค่ารักษา ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของ TPA
 • - แผน 4 : อบ. 2 พร้อมค่ารักษา ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของ TPA
 • --
4. ความคุ้มครองเพิ่มเติม
 • - แผน 1      : - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ภายในวงเงินทุนประกัน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • -แผน 1      :  - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 • - แผน 2 - 4 : - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ภายในวงเงินทุนประกัน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • -แผน 2 - 4  : - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • -
หมายเหตุ : เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์  
เบี้ยประกันภัย กลุ่มชั้นอาชีพ 1 และแผน >>
  ที่== ทุนประกันภัย ==== ค่ารักษา ======================= เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ======================
(บาท)(แผน 2-4)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
01.100,00010,000115375386432
02.200,00020,000217582592690
03.300,00030,000321788799948
04.400,00040,0004249941,0041,206
05.500,00050,0005281,2001,2111,463
06.600,00060,0006201,3971,4071,706
07.700,00070,0007121,5931,6031,948
08.800,00080,0008061,7881,7982,191
09.900,00090,0008981,9841,9952,433
10.1,000,000100,0009912,1812,1912,676
11.1,500,000100,0001,4552,6452,6553,372
12.2,000,000100,0001,9203,1093,1204,068
13.2,500,000100,0002,3843,5733,5834,764
14.3,000,000100,0002,8484,0374,0475,461
เบี้ยประกันภัย กลุ่มชั้นอาชีพ 2 และแผน >>
  ที่== ทุนประกันภัย ==== ค่ารักษา ======================= เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ======================
(บาท)(แผน 2-4)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
01.100,00010,000166546557628
02.200,00020,0003218558661,015
03.300,00030,0004751,1651,1751,402
04.400,00040,0006301,4741,4841,788
05.500,00050,0007851,7831,7932,175
06.600,00060,0009242,0782,0882,538
07.700,00070,0001,0642,3722,3822,903
08.800,00080,0001,2032,6662,6763,266
09.900,00090,0001,3422,9592,9703,630
10.1,000,000100,0001,4813,2533,2633,993
11.1,500,000100,0002,1783,9503,9605,038
12.2,000,000100,0002,8744,6464,6576,082
13.2,500,000100,0003,5705,3425,3527,126
14.3,000,000100,0004,2666,0386,0498,170
เบี้ยประกันภัย กลุ่มชั้นอาชีพ 3 และแผน >>
  ที่== ทุนประกันภัย ==== ค่ารักษา ======================= เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ======================
(บาท)(แผน 2-4)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
01.100,00010,000217716726824
02.200,00020,0004241,1291,1391,340
03.300,00030,0006301,5411,5521,856
04.400,00040,0008371,9541,9642,372
05.500,00050,0001,0432,3672,3772,887
06.600,00060,0001,2282,7582,7683,372
07.700,00070,0001,4143,1503,1613,856
08.800,00080,0001,6003,5423,5524,341
09.900,00090,0001,7853,9343,9454,826
10.1,000,000100,0001,9714,3264,3365,311
11.1,500,000100,0002,9005,2555,2656,703
12.2,000,000100,0003,8286,1826,1948,096
13.2,500,000100,0004,7567,1117,1219,488
14.3,000,000100,0005,6858,0408,05010,882
เบี้ยประกันภัย กลุ่มชั้นอาชีพ 4 และแผน >>
  ที่== ทุนประกันภัย ==== ค่ารักษา ======================= เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) ======================
(บาท)(แผน 2-4)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
01.100,00010,0002708868961,020
02.200,00020,0005281,4021,4121,665
03.300,00030,0007851,9181,9282,309
04.400,00040,0001,0432,4332,4442,954
05.500,00050,0001,3012,9492,9593,598
06.600,00060,0001,5323,4393,4494,205
07.700,00070,0001,7653,9293,9394,811
08.800,00080,0001,9974,4194,4305,416
09.900,00090,0002,2294,9094,9206,023
10.1,000,000100,0002,4615,3985,4096,628
11.1,500,000100,0003,6226,5596,5708,370
12.2,000,000100,0004,7827,7197,73010,110
13.2,500,000100,0005,9438,8808,89011,850
14.3,000,000100,0007,10310,04010,05013,591

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • misc@charaninsurance.co.th
 • 0 2276 1024 ต่อ 410, 417
 • 0 2693 0368