คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ จากภัยตามเงื่อนไขความคุ้มครอง (ICC) ที่กำหนดไว้ดังนี้

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยทางทะเล และลอจิสติกส์

  • marine@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 ต่อ 315, 317
  • 0 2693 0366