ผ่านธนาคาร

  1. ธนาคาร 1
  2. ธนาคาร 2
  3. ธนาคาร 3

ผ่านตัวแทน / นายหน้า