จรัญประกันภัย สำนักงานใหญ่ ( Charan Insurance Head Office )

จรัญประกันภัย หรือ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์

Amoxil Online

Hi, looking for a pharmacy online? Our big-pharmacy24.com service offers over-the-counter antibiotics for sale. Great seasonal discounts and free shipping await you. Only here you can buy Amoxil Online at the most affordable price. Do not miss your chance.

Buy Flagyl Over The Counter

Looking for where to buy Flagyl without a prescription? The only official American Safe Pharmacy online offers a choice of over-the-counter drugs. Today, the situation is such that antibiotics are only available on prescription to people who have medical insurance. But we found a loophole in the legislation of bureaucrats. In this regard, we offer to Buy Flagyl Over The Counter right now.

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 75 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)