บมจ. จรัญประกันภัย รับสมัครผู้ที่มีความรู่้ ความสามารถ มาร่วมงานและเจริญเติบโตไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 ตำแหน่ง) >>
คุณสมบัติ :
 • 1. จบการศึกษาปริญญาตรี
 • 2. มีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมรถยนต์ (1 ตำแหน่ง) >>
คุณสมบัติ :
 • 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • 4. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตำแหน่ง) >>
คุณสมบัติ :
 • 1. จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. สามารถเขียนภาษา SQL ได้
 • 3. สามารถใช้ Crystal Report ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • 4. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
สำนักงานใหญ่ (กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ) >>