บมจ. จรัญประกันภัย รับสมัครผู้ที่มีความรู่้ ความสามารถ มาร่วมงานและเจริญเติบโตไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (1 ตำแหน่ง) >>
คุณสมบัติ :
 • 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 • 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • 3. ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
 • 4. มีใบอนุญาตว่าความ
 • 5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และใช้โปรแกรมกฎหมายได้
 • 6. ออกปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • 7. เงินเดือน ตามแต่ตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตำแหน่ง) >>
คุณสมบัติ :
 • 1. จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. สามารถเขียนภาษา SQL ได้
 • 3. สามารถใช้ Crystal Report ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • 4. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
สำนักงานใหญ่ (กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ) >>