นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Protect and rescue the road accident victims according to The Protection for Motor Vehicle Victims Act.