ขั้นตอนสำหรับรถยนต์ทำประกันภัยภาคบังคับ ( พ.ร.บ. )

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ. )

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

Contact Charan Insurance PCL.

Fields marked with * are required

Motor Claim Department

  • motorclaim@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 Ext. 605 Mon. – Fri. 8.30 – 17.00 hrs.
  • 0 2032 3540 Outside Working Hours
  • 0 2276 1325